معلومات آخرین
Home / علم / میلمین

میلمین

میلمین، 1، 3، 5-تریمینا-2، 4، 6-تریزین، یک نوع کریستلّ بی‌رنگ، t جوش. 354° س؛ در اکثر حل‌کننده‌های آرگنیکی و آب خنک حل نمی‌شود. می‌ک­سیکه را از دیتسیندیمید (nh*-c*n) 8 در هرار. 180-500ی س و فشار 4-20 من/م* (40-200 کگس/سم*) حاصل می‌کنند. می‌ک­سیکه در استحصال قطران می‌لمین و فرمولدیگیدی (پلستمسّه، شیریش، لاک) ، گیکسخلارمیلمین، مادّه‌های دبااغی، گیربیتسیدخا و غ. استفاده می‌شود.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …