معلومات آخرین
Home / علم / موجهای دوان

موجهای دوان

موجهای دوان، موجهایی، که بر خلاف موجهای ستان هنگام پهن‌شوی انرژیه انتقال می‌کنند. موجهای دوا هم در فضای آزاد و هم قد-قد یگان خط پهن شده می‌توانند؛ مس. ، موجهای چندیر قد-قد میله، تار، ستون مایع و غ. ، موجهای الکترومگنیتی قد-قد ختر الکتری، کبیل، موجبر و غ. پهن می‌شولد. نیگ. نیز موجها.

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …