معلومات آخرین
Home / مختلف / مهسولات عمومی

مهسولات عمومی

مهسولات عمومی، محصولات عمومی کارخانة صناعتی، محصولات عمومی صناعت، محصولات عمومی خواجگی قشلاق، نشان‌دهندة ستتیستیکی محصولات عمومی با پول افا­ده یافتة کارخانه، ساخه و خواجگی خلق. محصولات عمومی در صناعت، خواجگی قشلاق ساختمان، نقلیات، سودا و تأمینات مادّی و تکنیکی، برای مویین کردن حجم عمومی، دینامیکه و سرعت عمومی افزایش استیهسا­لات و ساحه‌های علی‌حدة آن، برای مقرّر نمودن تناسب بین این ساحه‌ها، خیساب کردن و به پلن گرفتن مقدار ضروری کیرتران، اشیا، مصالح، سوزشواری، فاند مزد کار، محصولناکی محنت و بازده فاند استفاده می‌شود. محصولات عمومی کارخانة صناعت حجم محصولات با پول افادیافتة کارخانة صناعتییست، که در دورة مویین استحصال شده است. محصولات عمومی به غیر از محصولات خالص، باز ارزش اشیا، مصالح سوزشواری قوّة الکتر به امارتیزتسیة واسطه‌های اساسی را نیز در بر می‌گیرد. محصولات عمومی کارخانه و ساحه‌های استسهسالات را از روی نرخهای قیاسی و جاری حساب می‌کنند. تا دورة اصلاحات خواجگی (1965) نشان‌دهندة محصولات عمومی به صفت معیار اساسی بهادهی به فعالیّت خواجگی کارخانه و ساحه‌های استحصالات استفاده می‌شد. موافق قرار پلینوم سپتامبر (1965) کم کپسّ به صفت نشان‌دهندی

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …