معلومات آخرین
Home / علم / مجموع

مجموع

مجموع، گروه ابژکتهای دلخواه، که از روی این یا آن خاصیتشان جمع آمده‌اند. مجموع یکی از مفهومهای اساسی متیمتیکه و منطقی.

تسویر گرفیکی مجموعه‌ها: ا) و-زیرمجموی ا (و س ا)؛ ب) جمع ا و و (a u و)؛ و) ضربس بُرش ا و و (ا پ و)؛ گ) فرق ا وش و (ا/و).

متیمتیکی به حساب می‌رود. مثالهای مجموع: مجموع ساکنان یگان شهر، مجموع ریشه‌های معادلة داده شده و غ. خاصیتهای عمومی مجموعه‌ها را نظریة مجموعه‌ها می‌آموزد.

مجموعها وابسته به شمارة المنتها باینتیها و بی‌انتها می‌شوند. اگر بین المنت مجموع ا (خ) و مجموع و (و) موافق‌‌گذاری یکقیمته (به هر یک یک و و به هر یک و یک خ موافق می‌آید) امکان داشته باشد، مجموعه‌های ا و و به همدیگر ایکویولینت 6 برابرکنی نامیده می‌شوند. هر گونه قیس­م مجموع را زیرمجموی آن می‌نامند (رسم، ا). با مجموعه‌ها عملهای الگیبروی گذراندن ممکن است (رسم، ب، و، گ). مجموع انیویرسلی (در رسم راست‌کنجه) هر گونه مجموع همین صنف را در بر می‌گیرد. اگر خاصیتی، که از روی آن مجموع مویین کرده شده است، به هیچ یک المنت مجموع تعلق نداشته باشد، مجموع خالی نامیده می‌شود؛ اشارتش آ یا و. هر گونه مجموع غیریخالی ا از زیرمجموی خالی (0^، ا) و از خودش (acz. a) عبارت می‌باشد. مجموعه‌های بی‌انتهای به مجموع همة عدد­های بطون ایکویولینت را مجموع هیسا­بی می‌نامند. مس. ، مجموع عددهای ر­تسیانلی. مجموع عددهای الگیبرو مجموع حسابی می‌باشند. اقتدار مجموع نقطه‌های پارچة خط راست از اقتدار مجموع حسابی کلان است. آن­ را اقتدار کانتینوم می‌نامند. اقتدار مجموع فونکتسیه‌های در کان­تینوم مویینشده از آن هم کلانتر است.

د. . ویلینکین ن. یه. ، رسّکزы آ مناجیستوخ، 2 ازد. ، م. 1969.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …