Home / زیست شناسی / لاله‌اروسک

لاله‌اروسک

لاله‌اروسک (رpaver rhoeas) ، یک نوع گیاه یکساله. پایهش (درازی‌اش 5-40 سم) حمیده و مویکهای درشت دارد. برگهایش کم‌مویک، بعضاً تمامة لوچ پرشکل و پرّدار. درازی آنها 10-12 مّ، گلبرگ 4-18 مّ بوده، با آسان و بروقت می‌ریزند؛ رنگ آنها سرختاب، داغ سیاه دارند یا بی‌داغند؛ غوزمیوه‌اش لوچ و درازی‌اش 15-20 مّ.

تابستان گل می‌کند. در چنوب اکراینه (از جمله کریم) و کوکز در نشیبیهای سنگلاخ، صحراها و قد-قد راهها چون علف بیگانه می‌سبزد، در تاجی­کستان در همة واخه‌ها و نزد کوهسار وسیع پهن شده است.  لاله‌اروسک گیاه زهرناک است.

در بارمان

Инчунин кобед

penisill

پینیسیلّ

پینیسیلّ، پ ا ن ا س ا ل ل ا و م، مغار خوشمانند (ریnicillium، …