Home / جغرافیا / لیمپاپا دریا

لیمپاپا دریا

لیمپاپا (limpopo) ، تمساحدار، ین دریا در افریکة جنوبی. طولش 1600 کم، مساحت حوزه‌اش 440 هازار کم2. از قطارکوههای ویتوتیرسرند cap شده، بعد از بریده گذشتن پستخمی مازمبیک به اقیانوس هند می‌ریزد. شاخابهای اساسی‌اش: از چپ-ناتون، شش، شنگنی، از راست-عالیفنتی.

در موسم سیربارش سطح آب تا 5-7 م بلند می‌شود. جریان میانه و پایانی لیمپاپا یک قطار سیستمم ارّیگتسیانی را با آب تأمین می‌کند. از ریزشگاه به مسافة 160 کم کشتی‌گرد است.

دریای لیمپاپا در خریط

در بارمان

Инчунин кобед

mugteppa

موغ تپّه[ %splitter%]

موغتیپّ، دمنة کهن‌دز عصر 5 تا میلاد-عصر 19 میلاد، که در تیپّة موغ در کنار …