معلومات آخرین
Home / جغرافیا / کان قمیشقورغان

کان قمیشقورغان

قمیشقورغان، کان نمکسنگ در p-ن اشت ویل. لنین‌‌آباد. 26 کم جنوبتر از مرکز ریان واقع گشته است. از ق. تا ست. راه آهن نزدیکترین-کانی‌بادام 25 کم. میدان کان از جنسهای تهشینی ترکیب یافته است. این جنسها از 40 تا 80 اریب خوابیده‌اند، که در بین آنها همگی یکچند قَبَت نمکسنگ موجود است. سن جنسهای تهشینی به زمان میاتسین (نیمة اوّ. دورة نیاگین) راست می‌آید. از جهت صفت و ذخیره تنها قَبَت پایانی نمکسنگ اهمیت صناعتی دارد، که غفسی آن تا به 80-110 م، تولش به 5، 5 کم و چقوری‌اش تا به 500 م می‌رسد. در ترکیب نمکسنگ 68% nad، 6% cas04، 1% nas04 و 25% مادّة هلنشونده هست. ذخیرة صناعتی نمکسنگ 955 ملن ت و مقدار استخراج سالانه‌اش 21-25 هز. ت. می‌باشد.

ه. یه. فرالینکاوه

در بارمان

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …