معلومات آخرین
Home / جغرافیا / قتارکوه ترکستان

قتارکوه ترکستان

تورکستان، قطارکوهیست در سلسلة کوههای حصار و آلایی، در حدود رسّ تاجیکستان و رسّ ازبکستان. از شرق به غرب (از بند کوه مستچاه، که با قطارکوه آلایی پیوست است، تا نزدیک قلعة فرمان تپّه) به مسافة قریب 340 کم طول کشیده است. بلندی‌اش تا 5509 م، در انتلهای شرقی تا 5621 م. اساساً از ورق‌سنگ، ریگسنگ و آهک‌سنگ ترکیب یافته است. در نشیبیهای قسم شرق قطارکوه پیریخها (کلانترینشان زرافشان) موجودند. در نشیبیهای شمالی و جنوبی جا-جا ارچه‌زارها هستند. به واسطة اغبة شهرستان (3378 م) راه اتومبیلگرد دوشنبه-لنین‌‌آباد می‌گذرد.

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …