Home / جغرافیا / قتارکوه نریم

قتارکوه نریم

نریم (قطارکوه نریم) ، قطارکوهیست در آلتای جنوبی، در ولایت قزاقستان شرقی رسّ قزاقستان. بلندی‌اش تا 2533 متر. طولش 120 کم. از ریگسنگ، کانگلامیرت، ورق‌سنگ و توفسنگهای پلیازایی، اینچنین انتروزیه‌های گرنیتی ترکیب یافته است. نشیبی راست شمالیش را تا بلندی 1300 متر بیشه‌های توس، از آن بالاترش را بیشه‌های شربین و وادیها را بیشه‌های کاج و ابهول و لدین فرا گرفته‌اند. نشیبیی  جنوبیش را دشتهای تیپچک و کاویلزار، بتّه‌زار، مرغزار دشتی و از 1800 متر بلندترش را بیشه‌های تُنُک سوبلتسی و مرغزار الپی پوشیده‌اند.

در بارمان

Инчунин кобед

kishlok

بایقیشلاق

بایقیشلاق، دیهه در جماعت دهات 10-سالگی استقلالیّت ناحیة تورسون‌زاده. از بایقیشلاق تا مرکز ناحیه 30 …