معلومات آخرین
Home / جامعه / قیزیلباشها

قیزیلباشها

قیزیلباشها، قیزیلباشیها، (ترکی-«کلّسورخان») ، اتّحاد قبیله‌های بادیه‌نشین ترکهای آسیای خرد، سوریه و آذربایجان (نیمة دوّم ا. 15 نام ق.-را گرفته است). آنها به شرف 12 امام شیعه از متاع سرخ دوازده‌رخه سلّه می‌بستند. ق. تکیه‌گاه اساسی حربی طریقت صفویّه شیعه بودند و با سرداری شیخهای صفویّه به مملکتهای همسایه غیرییسلامی (گرجستان، امپراتوری طربزان و غ .) هجوم می‌کردند. تا آخ. ا. 16 اشرافان قیزیلباش در دولت صفویان موقع حکمران را اشغال می‌کردند؛ از بین آنجا عملداران دربار حاکمان ولایتها و لشکرکشان تعیین می‌شدند؛ ق. زمینهای زیادی را در اختیار داشتند. بعد اصطلاحات حربی عبّاس i (آخ. ا. 16 ارمیة مونته ضم تشکیل گردید) موقع سیاسی ق. خیلی سست شد.

ق. اسداللهیف.

در بارمان

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …