معلومات آخرین
Home / مختلف / قیل

قیل

قیل، موی خیسته و درشت بعضی هیوانات (مس. ، خوک، قشقلداق، اسپ، خر و غ .) را گویند. ق. از ریشه و تنه عبارت است. وابسته به ساخت گیستالاگ ق. قَبَتهای پولکچگی، قشری و دلک دارد. ترکیب شیمیایی ق. به پشم مانند است. در صناعت بیشتر ق.-ا خوک را کار می‌فرمایند. مقدار و سیسفت ق. به ذات، سنّ و سال جنس و جای پرورش خوکها وابسته است. ق. برای ساختن چوتکه و موقلم استفاده می‌شود.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …