معلومات آخرین

قتع

قتع، گره‌کشایی واقعه، رزویزکه، یک عنصر سیوجیت اثر بدیعی، لحظة حل شدن کانفلیکت را گویند. ق. جمع‌بست زدوخورد، نزاع و ماجراهای پیرسانجهای اثر بدیعی و یا حادثه و افکار سیاسی و اجتماعی و اخلاقی می‌باشد. آن به گره‌بندین حادثه و واقعات (زویزکه) علاقه‌مند است، بعضاً موافق خادل مؤلف طبیعی و یا ساخته (صنعی) شده می‌تواند. در ق-ا طبیعی نزاعها خصوصیت تیز و تند اجتماعی و صنفی داشته، اساسناک حل می‌شوند («غلامان» صدرالدّین عینی. «گوردیة جوان» ا. فدییف، «زمین کارمشده» م. شالاخاو).

در ق.-ا ساخته ضدیت پیرسانجها کم‌شدّت است. نویسنده بعضاً به مراسای دو قوّة به هم ضد راه می‌دهد. ق. نه تنها در خاتمه، بلکه در مابین و حتّی اوّل اثر بدیعی هم می‌آید.

د .: کاجیناو و. و. ، سیوجیت، فبوله، کامپازیتسیه، در کیت .: تیاریه لیتیرتورы. آسناونыی پرابلیمы و استاریچیسکام آسویشینی. رادы ا جنرы لیتیرتورы، م. ، 1964.

س. تباراف.

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …