معلومات آخرین
Home / مختلف / قتّان مروزی

قتّان مروزی

قتّان مروزی اینوزّمان امام ابوعلی حسن ابن علی‌ (1072-1153) ، ادیب و طبیب فارس-تاجیک. در مرو زندگی و ایجاد کرده است. وه‌ای در عروض، طبّ، نجوم و غ. چند رساله نوشته است. وزنهای 24-گانة رباعی در دو شجر-اخرب و اهرم از جملة اخراات است. اکثر ادبیات‌شناسان فارس-تاجیک، از شمس قیسی راضی تا امروز، عیناً  با بعضی استثنا اختراعات عورا استفاده برده‌اند. یکی از کتابهای معروف و مشهور ق-م. -«کیدانخودای (تألیفش بین س-های 1104-06) با زبان ساده فارسی برای طالبان علم نجوم تألیف یافته است.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …