معلومات آخرین
Home / علم / قتارهای گامالاگی

قتارهای گامالاگی

قتارهای گامالاگی (از یون. homogos-موافق، مانند) ، گوروه پیوستهای هم‌جنس (ساخت و فونکتسیة شیمیاییشان یک‌خِل) آرگنیکی را گویند، که از روی یک یا یکچند گوروه میتلینی-سنه-از همدیگر فرق می‌کنند.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …