معلومات آخرین
Home / جغرافیا / قراقلپاقستان

قراقلپاقستان

قراقلپاقستان، ریسپوبلیکة اوطانامی ساویتی ساتسیلیستی (کرقلپاکستان اوطانامییلы ساویت ساتسیلیستیک ریسپوبلیکسы) ، 20 مرته 1932 تشکیل شده است. از 5 دیک. 1936 در هیت رسّ ازب. مساح. 164، 9 هز. کم2. اهالی‌اش 1108 هز. نف. (1986) ، اهالی شهری 45%. 15 ریان، 11 شهر و 15 پتش دارد. پایتختش ش. نوقوس. ق. در شرق پشتکوه استیورت، قسم غربی بیابان قیزیلقم و دیلتة د. ام و واقع گشته است؛ از شمال با ب. ارل احاطه شده است. اقلیمش نهایت کانتینینتیست. هرار. میانة ینو. از-5 تا-8 س، ژوئیه 26-28س. بارشات سلانه 110 مّ. دریای یگانه-ام و. کانال دیکیتگن و غ، ساخته شده است.

س. 1811 با فرمان خان خیوه قراقلپاقها از پایان‌آب د. سر به حدود ق.-ا حاضره کوچیده آمده‌اند. س. 1873 ق.-ا ساحل راست به روسیه همراه کرده شد. دیک. 1917 حاکمیت ساویتی برپا گردید. از اپر 1918 در هیت رسّ ترکستان بود. جنگ گرجدنی فیور. 1920 به آخر رسید. ق.-ا ساحل چپ، که به خان خیوه تابع بود، اپر. 1920 به هیت ریسپوبلیکة خلقی خوارزم داخل شد. در رفت حدودمویینکنی ملّی و دولتی ق.-ا ساحلهای چپ و راست متّحد کرده شدند. 12-19 فیور. 1925 در هیت رسّ هز. ولایت اوطانامی قراقلپ. تأسیس یافت. (از 20 ژوئیة 1930 آن بی‌واسطه به رسفسر اطاعت می‌کرد). 20 مارت 1932 به رسّ ق. تبدل داده شد و از 5 دیک. 1936 هیت رسّ ازب. داخل گردید.

ز ساحه‌های صناعت مخصوصاً صناعت پَخته‌تازه‌کنی، روغنکشی، کانسیرو ماهی، استحصال مصالح بناکاری و کارکرد متال ترقّی کرده است. نمک آش، میربیلیت (نمک گلوبیر) استخراج می‌کنند. زمینها به واسطة کانالهای به نام و. ا. لنین، قیزکیتگن و غ. آبیاری می‌شوند. اساساً پخته، غلّه (بیشتر شالی) ، یونچققه، زراعتهای پالیزی (خربوه‌ا، تربوه و گ .) می‌کارند. گوسفند قراقولی، گاو، خوک و هیوانهای موییندار (آندتره، شغاره) پرورش می‌کنند. کرمکداری رواج یافته است.

تول عمومی راههای اتومبیلگرد آسفالتپوش 1580 کم (1976). در ب. ارل و د. ام و کشتی می‌رانند. ق-با آردینهای لنین (1959) ، روالیوتسیة اکتبر (1974) ، دوستین خلقها (1972) مکافاتانیده شده است.

در بارمان

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …