معلومات آخرین
Home / مختلف / قرابایف نعمت

قرابایف نعمت

قرابایف نیعمت (1916، ش. کانی‌بادام-1942، دریای دان) ، نخستین قهرمان اتّفاق ساویتی از آسیای میانه (1940) ، لییتیننت خرد. از عایلة دهقان. عضو کُمسومول از س. 1939-1937 اختیاری به خذمت حربی رفته، اوّل در آکروگ حربی آستراوه ش. لنینگراد، در سابق پالک سوارة قسم حربی 4679، بعد در ش. گبین اکراینة غربی و بیلاروسّیه خذمت کرد. س. 1939 به آکروگ حربی کییف، پالک 300-ام تیراندازی دیویزیة 7-م گذشت. در هیت این پالک، که به مقابل گوردییچیان سفید فن می‌جنگید، رزویدکچی و علاقه‌چی شد. 21 مارت 1940 ق. در قطار گوروه عسکران سرخ و کامندیرانی، که در جنگ ضد فنهای سفید مردانگی بی‌نظیر نشان داده بودند، عنوان عالی قهرمان اتّفاق ساویتی گرفت. س. 1941 در آموزیشگاه حربی تیراندازی سوخوم تحصیل کرد، که آن جا کامندیر آتدیلینیه، پراپگندیست بتلیان، عضو بیورای کُمسومولی پالک بود. 22 ژوئیة 1941 ق. کامندیر وزواد پالک 88-ام احتیاطی تیراندازی تعیین شد. بعدتر وزواد و در نزدیکی ناواراسّییسک به جنگ درآمد. 26 دیک. 1941 در محاربة شدید مجروه شده، برای طبابت به گاسپیتل ش. بارجام افتاد. ژوئیة 1942 هنگام از د. دان گذشته، رخنه کردن خطّ فرانت دشمن، ق. تیر خرده، در این دریا هلاک گردید. با مقصد ابدی گرداندن نام قهرمان بسیار کوچه و خیابان، مکتب و ساوخاز و کالخوزها نام عورا گرفته‌اند. در ش. دوشنبه یکی از زیباترین خیابانها به نام ق. گذاشته شد. س. 1943 به مناسبت 25-سالگی کُمسومول لنینی به یکی از قلّه‌های پامیر (بلندی‌اش 4 هز. م) نام ق-را دادند. در کانی‌بادام و کالخوز‌‌آباد هیکلهای برقد قهرمان گذاشته شده‌اند.

ه. باباجان.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …