معلومات آخرین
Home / مختلف / قمراف جانبایی

قمراف جانبایی

قمراف جانبایی (تو. 1924، دیهه چوبک p-ن جرگتال) ، اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی، سیرجنت کلان، کامندیر گوروه اتوماتچیان. در پالک 422-ا دیویزیة 170-ام ارمیة 48-م ادای خذمت کرده است. و همچون اتوماتچی راته در جنگهای شدید بهر آزاد نمودن p-ن پاریچیسکی ویل. پالیسّیه (راسب) دلیر نشان داده، یکی از اوّلینها شده خود را به خندق دشمن زد، با آتش اتوماتش 3 فاشیست را نیست کرده، با گرنتة دستی اتوماشینم زرهپوش را از کار برآورد. برای آزاد نمودن دیهه میخیلاوسکیی جانفدایی کرد. همچون رزویدکچی شتب فرانت 2-یوم بیلاروسّیه به سپارش شتب 21 آکت. 1944 1 نف. آبیرلییتیننت، 8 فیور. 1945 کامندیر بتلیان فاشیستان را با حجّتهای مهم دستگیر نموده، به پیشروی عسکران ساویتی راه گشاد. ق. در رخنه کردن خط محافظ دشمن در ساحل د. دروگ (24 ژوئن 1944) کارنمایها نشان داد. در اطراف دیهه بلیزنیش p-ن راگچیاو ویل. گامیل یکی از اوّلینها شده به هندق دشمن زده درآمد و از پس خود راته را به بلندی 1465 م برآورد. در داخل هندق با آتش اتومات خود 8 سولدات و 2 آفیتسیر نیمیس را هلاک کرد. در آزاد نمودن ساحل غرب د. دروت، بیلاروسّیه، لیتوه، پروسّیة شرقی (خصوصاً ش. فرونبیرگ) و غ. دلیرانه جنگیده با سه آردین شرف (درجة 3-2 س. 1944، درجة i 1945) مکافاتانیده شد. بعد جنگ به زادگاهش برگشته در ادای وظیفه‌های گوناگون خواجگی بود.

د .: بازاربایوه م. ، باباخاناو م„ سربازان شجاع. د. . 1985.

م. باباخاناو.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …