معلومات آخرین
Home / جامعه / قهرمان محنت

قهرمان محنت

قهرمان محنت، عنوانیست، که 27 ژوئیة 1927 کیم و سکخ-ا ا.ج.ش.س. تأسیس کرده است. به شخصانی داده می‌شد، که در ساحة استحصالات، فعالیّت علمی، دولتی یا جمعیّتی خذمتهای مخصوص داشته، زیاده از 35 سال کارگر یا خذمتچی شده کار کرده‌اند. موافق اوکه‌ز پریزیدیوم ساویت عالی ا.ج.ش.س. (27 دیک. 1938) «در بارة تأسیس کردن» درجة عالی فرقیت-عنوان قهرمان meهنت ساتسیلیست دادن عنوان ق. م. قت گردید.

در بارمان

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …