معلومات آخرین
Home / جامعه / قهرمان محنت ساتسیلیستی

قهرمان محنت ساتسیلیستی

قهرمانی میهنتی ساتسیلیستی، در ا.ج.ش.س. عنوان فخری، درجة عالی مکافاتیست، که برای خذمت برجستة دولتی در ساحة ساختمان خواجگی، مدنی، فعالیّت سیاسی، انکشاف علم و تکنیکه داده می‌شود. آن در ا.ج.ش.س. س. 1938 جاری شد. عنوان ق. م. س.-را پریزیدیوم ساویت عالی ا.ج.ش.س. با آردین لنین، مدال طلایی «داس و بالغه» و گرماتة پریزیدیوم ساویت عالی ا.ج.ش.س. می‌دهد.

در بارمان

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …