معلومات آخرین
Home / مختلف / قههاری عبدالجبار

قههاری عبدالجبار

قههاری عبدالجبار (تو. 7. 1. 1924، دیهه لنگریبابای p-ن کانی‌بادام) ، شاعر ساویتی تاجیک. از عایلة خذمتچی.

عزای کپسّ از س. 1945. اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی (1941-45). کارکن خذمت‌نشان‌دادة مدنییتی          رسّ تاج. (1974). فک-ت جرنلیستی مکتب عالی پرتیوی ش. مسکو را ختم کرده است (1958). س-های 1944-50 در گزیته و جرنلهای ریسپوبلیکوی وظیفه‌های گوناگون را به جا آورد. سردار اپرولینیة صنعت وزارت مدنیّت ریسپوبلیکه (1960-62) ، سرمحرر (1962) و دیرکتور نشریات «عرفان» (1968-75) بود. س.-های 1975-84 مواویی یکم رئیس پرولینیة جمعیّت کتابدوستان رسّ تاج. مؤلف مجموه‌های «سرود بخت» (1948) ، «گل بدام» (1959) ، سلسلة شعرهای «آهنگهای دوستی» (1964؛ در بارة افغانستان). «شکوفه‌های از خون دمیده» (1900) و ر. داستاین ک. «شب پیش از مرگ» (1965) از کارنمایهای فرزندان خلق تاجیک در جنگ بزرگ وطنی نقل می‌کند. موضوع داستان «دوام عمر» (1965) خلق و لنین است. ق. برای بچه‌ها داستانهای «گفتوگ و با مهمان» (1958) ، «پسرچة جهاندیدة من» (1957) ، «قصّة پخته» (1959) و غ.-را نوشته است. پیسه‌هایش «قهرمان جوان» (1942) ، «دل آتشین» (1948) ، «ترکش» (1975) و «شیتان (1980) در تئاترهای تاجیک نمایش داده می‌شوند. آچیرکهایش در مجم. «از پی ستاره‌های پرّان» (1973) فراهم آمده‌اند. اثرهای ق-به زبانهای خلقهای ا.ج.ش.س. ترجمه شده‌اند. با آردین جنگ وطنی درجة 1-2، آردین «نشان فخری» و مدالها مکافاتانیده شده است. از س. 1947 عضو این ا.ج.ش.س..

اس .: شمشیر و رنگین‌کمان، د -. 1974؛ گل شام. د. ، 1984؛ شاهد زنده. داستانها، د. ، 1985.

ه. باباجان.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …