معلومات آخرین
Home / مختلف / یبن فوتی

یبن فوتی

فوتی ال-فوتی قمال‌الدّین ابن محمّد صابونی، معروف به ابن فوتی (1245، بغداد-1323، همان جا) ، عالم و دانشمند عرب. به مرو برای تحصیل آمده است. هنگام حملة مغول در این شهر اسیر شده، بعدتر با یاری نصیر‌الدّین طوسی آزاد می‌شود و در نزد او علوم زمانه را می‌آموزد. مدّتی وظیفة کتابدار رصدخانة مراغه را ادا کرده است. بعد به بغداد بازگشته کتابدار مدرسة مستنسیریة بغداد تعیین می‌شود. فوتی سالهای آخر حیات خود را در بغداد گذرانیده است. در فلسفه بیشتر به استاد خود نصیر‌الدّین طوسی پیروی کرده است. از میراث علمی و ادبی او «کتاب-ال-حوادث-ال-جامعه» و بعضی پارچه‌های مجمع-ال-آداب فی معجم-ال-اسما و ل-القاب» باقی مانده است. فوتی به زبان تاچیکی اشعار زیاد نوشته است. و. طایراو.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …