معلومات آخرین
Home / مختلف / خوسروانی ابوطاهر تییب ابن محمّد

خوسروانی ابوطاهر تییب ابن محمّد

خوسروانی ابوطاهر تییب ابن محمّد (س. تو. و وف. نامعلوم) ، شاعر فارس-تاجیک (ا. 10) مؤلف «مجمعولف و-سه‌ها» او را خراسان می‌داند. به قول عوفی او از «شعرای آل سامان» است. دیوانش تا حال دسترس نگردیده است. از آثارش ابیات پراکنده باقیست. از قطعه‌های در «لباب-ال-الباب» آمده‌اش برمی‌آید، که xوسروانی بیشتر به مسئله‌های پند و اخلاق دست زده است. xوسروانی یکی از پیروان رودکی بوده است. فردوسی در «شاهنامه» یکچند بیت» تشبیب او را اقتباس کرده است.

ه. ابدولّه‌یف.

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …