معلومات آخرین
Home / علم / خوجی

خوجی

خوجی، قرارگاه پلیالیتی دورة مستعی منسوب به هزاره‌های 50-30 تا م. ، که 40 کم غربتر از دوشنبه، در قطارتیپّه‌های پیش نشیبیهای جنوبی ق-کوه حصار (1200 م از س. ب .) واقع است. س. 1978 باستان‌شناس و. ا. رناو کشف و تدقیق نم عود. قَبَت مسکن xوجی را قَبَت 30-مترة زردخاک پوشیده است. در xوجی بیشتر از 7642 آلات سنگی به دست آمده است. فانه یکی از آلات خاص قرارگاه بوده، نوعهای گوناگون آن-سه‌کنجه، نوگ‌تیز، باریک و غ. یافت شده‌اند. 14%-ا بازیافت از آلات محنت عبارت است. از xوجی استخوان بز و غرم، گوزن، اسپ، سنگ‌پشت، خرس، گرگ یافته‌اند. از روی نشانه‌هایش قرارگاه به لیولّوه (نوعهای مستعی مدنیّت مستعی آسیای میانه) نسبت دارد. آشکار گردیدن xوجی صحیفة نویست در تاریخ باستان‌شناسی تاجیک.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …