معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / خاموشک

خاموشک

خاموشک، خاموشکها (simu-lid2ae) ، یک نوع حشرات خون‌مک را گویند (از گروه دوباله‌ها).   درازیشان از 2 تا 4 مّ. در ا.ج.ش.س. 300، از آن جمله در تاجیکستان زیاده از 50 نمود خاموشکها موجودند. خون هیوانات و آدم را مادینة xاموشک می‌مکد. از گزیدن xاموشک خارش  و گزک پوست پیدا می‌شود. خاموشکها انگیزندة بسیار کسلیها (مس. ، تو­لیریمیه) را به آدم و هیوانات می‌گذرانند.

در بارمان

Инчунин кобед

safedaho

سفیده‌ها

سفیده‌ها، پراتیینها، مادّه‌های آرگنیکی کلانمالیکولة طبیعیی را گویند، که از امیناکیسلاته‌ها ترکیب یافته در ساخت …