معلومات آخرین
Home / مختلف / خامشوربا

خامشوربا

خامشوربا، یک نوع طعام تاجیکیست. پاره‌های کلان-کلان گوشت سیرروغن و دنبة کرت را به دیگ آبدار انداخته، مهین می‌جوشا­نند، کفک روی دیگ را گرفته می‌ایستند، 30-40 دق. پیش از پختن گشت به دیگ سبزی، شلغم، بیخ‌پیاز، قلمفور بلغاری و موافق طبع زنجبیل، زردچوبه، بعد 15-20 دقیقة دیگر کرتاشکه، نمک، مورچ انداخته، مهین می‌جوشانند. به xامشوربا پامیدار، نخود، کد و هم انداختن ممکن است.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …