معلومات آخرین
Home / علم / خینین

خینین

خینین، الکلایدیست، که درپوستلاخ و دیگر قسمهای درختان سinchona و remijia (در مملکتهای تراپیکی می‌سبزند) موجود است.
خینین را سال 1820 در شکل خالص عالمان فرنسوی پ. پیلتی و ج. کونت و کشف و سال 1944 عالمان امیریکایی ر. ودوارد و و. دیرینگ آن را پرّه سنتز کرده‌اند. خینین پیوست پلیسیکلی مرکّب می‌باشد.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …