معلومات آخرین
Home / مختلف / خیما…

خیما…

خیما… ، جزء کلمه‌های مرکّبیست، که به شیمی یا جریان شیمیایی تعلق داشتن اصطلاح را افاده می‌نماید.

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …