معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / خزانریزی

خزانریزی

خزان‌ریزی، ریختن برگ نباتات (درخت و بتّه و بعضاً علفها) -را گویند. برگها یکباره (در وقت مویین) و یا تدریجاً (در دوام چند وقت) می‌ریزند.
xزانریزی پراسیسّ معتدل فیزیولوژی بوده، به پیرشوی برگها وابسته است. برگها عادتاً تا 1 سال (بعضاً تا 2-5 و یا زیاده از 25 سال) سبز می‌مانند. پیش از خزان‌ریزی برگها از جیخت بیاخیمیوی، فیزیولوژی وترکیب تغییر می‌یابند.

xزانریزی اساساً به نباتات منطقه‌های اقلیمشان نامساعد خاص است (در منطقة معتدل زمستان و در منطقه‌های سوبتراپیکی و تراپیکی اییام خشکسالی). xزانریزی در جریان تحوّلات به وجود آمده، به کم بخار شدن نمی مساعدت می‌کند و زمستان از وزن برف شکستن شاخه‌ها را پیشگیری می‌نماید.

در بارمان

Инчунин кобед

safedaho

سفیده‌ها

سفیده‌ها، پراتیینها، مادّه‌های آرگنیکی کلانمالیکولة طبیعیی را گویند، که از امیناکیسلاته‌ها ترکیب یافته در ساخت …