معلومات آخرین
Home / علم / خت گرهها

خت گرهها

خط گرهها، در استرانامیه، خط راستیست، که گرههای مدار آسمانی را به هم می‌پیوندد؛ همواری مدار و ایکلیپتیکه این خط راست را بریده می‌گذرند.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …