معلومات آخرین
Home / مختلف / «فصول بوقرات»

«فصول بوقرات»

«فصول بوقرات» (لاتینی ساگرus hipposraticum) ، نام مجموع اثرهای طبّی، که دانشهای نظری و عملی مکتبهای طبّی کاس، کیند و کراتان را در بر می‌گیرند. بنا به عقیدة اکثر محقّقان «فصول بوقرات» هنوز عصر 3 تا میلاد معلوم بود. اثرهای «م» «عاید به پرهیز و بیماریهای شدید»، «حکمتها»، «عاید به هوا، آب، محل»، «وبا» «عاید به جراحتهای سر»، «آداب دُختُر»، «قسمنامة دُختُر» و غیره به قلم خود بوقرات تعلق دارند. قسمتهای علی‌حدة آن عاید به 250 داروی نباتی، 50 داروی هیوانی و طرز استنفادة آنها معلومات می‌دهد. اثرهای «فصول بوقرات» مسئله‌های علی‌حدة طبّ و ساحه‌های گوناگون آن (مثلاً، صنعت دُختُری، مناسبت دُختُر به بیمار، پیشگوی بیماری، جرّاحی و غیره) را در بر می‌گیرد. قسمتهای اساسی «فصول بوقرات» را با شرح جالینوس هوسین ابن اسحاق (809-877) به عربی ترجمه نموده است. مجموعة مذکور به زبانهای لاتینی (1525) ، یونانی (1526) و نیمیسی و فرنسوی (عصر 17)) نیز ترجمه و نشر شده است. فصول بوقرات را به روسی سال 1814 م. یه. مودراف، 1840 س. والسکیی و 1848 پ. شیوسه ترجمه کرده‌اند. در ا.ج.ش.س. سالهای 1936-44 نشر سه‌جلدة فصول بوقرات به طبع رسید. ه‌ا نشرهای خارجی فصول بوقرات نشر دهجیلدة لیتری اهمیت بیشتر دارد. ت. احمداو.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …