معلومات آخرین
Home / مختلف / فونت ستیرلینگ

فونت ستیرلینگ

فونت ستیرلینگ، واحد پول بریتنیة کبیر، که به 100 پینس (تا فوریه 1971 1 فونت ستیرلینگ=20 شلینگ-240 پینس) برابر است.

قورب آن را نسبت به صوم ساویتی بنک دولتی ا.ج.ش.س. همیشه اعلان می‌کند.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …