معلومات آخرین
Home / تکنولوژی / فاتاپّرت

فاتاپّرت

فاتاپّرت (اپّرت فاتاگرفی، دستگاه عکسبرداری) ، اسباب آپتیکی و مکانیکییست برای در فتونوار یا فاتالوهه ثبت کردن تصویر یگان چیز.

فاتاپّرتهای زمانوی اساساً از قسمهای زیرین عبارتند (نگرید رسم): کمیرة روشناینا‌گذر (همچون کارپوس اساس و جای کسّیته‌های فتونوار تعیین شده است)؛ ابژکتیو (برای آفریدن تصویر آپتیکی ابژکت)؛ زتوار (برای تأمین کردن مهلت ایکسپانانی در ایکسپازیسیة انتخاب‌شده)؛ ویدایسکتیل (برای مقرّر کردن حدودهای تصویر ابژکت در کدر و انتهای نقطة صورتگیری)؛ مکانیزم برای تنظیم ابژکتیو. بعضی فاتاپّرتها فاتااکسپانامیتر، س نخراکانترکت، اوتاپوسک نیز دارند.

در بارمان

Инчунин кобед

samosval

سماسول

سماسول، ماشین خودریز، اتومبیل، پریسیپ یا نیمپریسیپ بارکشیست، که خود بارش را خالی می‌کند. سماسول …