معلومات آخرین
Home / مختلف / فلارکیس خریلاس

فلارکیس خریلاس

فلارکیس خریلاس (تولد 20. 7. 1014، پلیازوگلان، فیسّلیه) ، خادم حرکت کارگری یونان. اعضای پرتیة کمونیستی یونان (پکیو) از سال 1941. اشتراکچی حرکت مقابلت در یونان (1941-44). سالهای جنگ گرجدنی یونان (1946-49) در ارمیة دموکراتی آن وظیفه‌های فرماندهی را اجرا می‌کرد. از سال 1949 نامزد به اعضایی کامیتیت مرکزی از سال 1950 اعضان کامیتیت مرکزی پرتیة کمونیستی یونان. از ژوئن 1972 اعضای بیورای سیاسی کامیتیت مرکزی پرتیة کمونیستی یونان، از دسامبر 1972 کاتب یکم کامیتیت مرکزی پرتیة کمونیستی یونان. با آردین دوستی خلقها مکافاتانیده شده است.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …