معلومات آخرین
Home / مختلف / فیروز بهار

فیروز بهار

فیروز بهار (احمداو فیروز حاجییویچ) (تولد 19. 11. 1942، دوشنبه) ، بسته‌کار ساویتی تاجیک. لوریت مکافات کُمسومول لنینی تاجیکستان (1977). اعضای کپسّ از سال 1984. آموزیشگاه موسیقی، انستیتوت دولتی موسیقی و پیدگاگی و کانسیروتاریة تاشکینت را (4971) ختم کرده است. سالهای 1971-76 آموزگار انستیتوت دولتی صنعت به نام م. تورسون‌زاده، از سال 1976 کاتب مسئول اتّفاق بسته‌کاران تاجیکستان. فیروز بهار لوریت کانکورس سوّم عمومی‌اتّفاقی بسته‌کاران جوان (1969، مسکو) و کانکورس عمومی‌اتّفاقی بخشیده به 60-سالگی روالوتسیة کبیر سوسیالیستی اکتبر (1977، مسکو) است. در اثرهای سمفونی‌اش تحلیل عمیق حادثات زندگی و جهان مرکّب حالتهای روحی انسان به نظر می‌رسد. اثرهای نمایانش بلیت «دولرانی نازنین» (1980) ، «بزرگ» (به ابن سینا بخشیده است) ، «نوا» (در اساس مقامها، 1980)    و غیره می‌باشند. فیروز بهار مؤلف زیاده از 50 سرود و سرود و موسیقی سپیکتکل و کینافیلمهاست.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …