معلومات آخرین
Home / مختلف / فیرسمن الکساندر اوگینیویچ

فیرسمن الکساندر اوگینیویچ

فیرسمن الکساندر اوگینیویچ (8. 14. 1883، پتربورگ-20. 5. 1945، ساچ، در مسکو دفن شده است) ، گیاخیمیک و مینرلاگ ساویتی، آکادمیک آکادمی فنهای ا.ج.ش.س. (1919). شاگرد و. ا. ویرندسکیی. مؤلف اثرهای برجستة «ژئوشیمی» (جلد            1-4، 1933-39) ، «پیگمتنتها» (1931).

فیرسمن متخصص کلان ساحة سنگهای قیمت‌بها و ریزه‌کاریست. مؤسس یکچند تشکیلاتهای علمی و تشکیل‌کنندة ایکسپیدیسیه‌های گیالاگی (از جمله ایکپیدیسیه‌ها در نیم‌جزیرة کاله، آسیای میانه و اورال) عاید به آموزش ذخیرة معدنهاست. لوریت مکافات به اام و. ا. لنین (1929) ، مکافات دولتی ا.ج.ش.س. (1942). به نام او 2 مینیرل-فیرامیت (آکسید تیتن و نیابیی) و فیرسمنیت (سلیکات تیتل و نیابیی) گذاشته شده است. ا. س. شگلاو.

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …