معلومات آخرین
Home / علم / فیناگینیتیکه

فیناگینیتیکه

فیناگینیتیکه (از یونانی phaino-نشان می‌دهم و ژنتیکه) یک قسمت ژنتیکه را گویند، که ظهورات تأثیر گیّها و مجموع (گیناتیپ) آنها را در جریان انکشاف فرد می‌آموزد. این اصطلاح را سال 1918 زاالاگ و ژنتیک نیمیس و. خیکّیر پیشنهاد کرده بود.

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …