معلومات آخرین
Home / مختلف / فته‌الله قزوینی

فته‌الله قزوینی

فتح‌الله قزوینی فخر‌الدّین (سال تولد و وفات نامعلوم) ، شاعر فارس-تاجیک (عصر 13). برادر تاریخ‌نویس مشهور مستوفی قزوینی. از غزلسرایان زمان و در این جاده پیرو اوحدی مراغی بوده است. نمونه‌های آثارش کم مانده است. این بیت از اوست:
روز اجلم ناله نه از رفتن جانست.
ز یار جدا می‌شوم و ناله از آن است.
دبیات:

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …