معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / «فرهنگ فارسی به روسی»

«فرهنگ فارسی به روسی»

«فرهنگ فارسی به روسی» فرهنگ دوبانه‌ای است، که میرزا غفّاراف تألیف کرده است. عبارت از دو جلد بوده، در مسکو سالهای 1914-28 به طبع رسیده است. در طبع «فرهنگ فارسی «محرران آن آکادمیک ف. ب. کارش و پروفسور ل. ا. جرکاو حصّة ‌کلان گذاشته‌اند. در آن از نظم فارس-تاجیک، مخصوصاً از ایجادیات فردوسی، سعدی، حافظ و دیگران مثالها آورده شده‌اند. آن تقریباً 40 هزار کلمه را در بر می‌گیرد. «فرهنگ فارسی به روسی» از جهت فرا گرفتن لغت، عباره‌ها، مقال و ضرب‌المثلها و تفسیر مفصل و عنیق کلمه‌ها از دیگر فرهنگهای دوزبانه افضلیّت دارد. «فرهنگ فارسی به روسی» با سعی و کشش ب. غفوراف در انستیتوت شرق‌شناسی آکادمی فنهای ا.ج.ش.س. بار دوّم به اصول (فاتاکاپیه در دو جلد چاپ شد (1976). و. کپرناو.

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …