معلومات آخرین
Home / جامعه / دیمنة تورتکول

دیمنة تورتکول

تورتکول، دمنة باششگاه قدیم منسوب به عصرهای 1-4 میلادی، که غربتر دیهه غرو ریان یاوان، ولایت قُرغان‌تپّه واقع است. آن را سالهای 1953-66 باستان‌شناس ا. اسحاقاو کشف و تحقیق نمود. در نتیجة حفریات سه دورة ساختمان آشکار شد. دمنه راست‌کنجه (170خ x 150×2، 5 م) بوده، دیوارهای بنای دورة سوّم خشتی و دورة دوّم پاخسگیند. از دیوار دورة یکم آثاری باقی نمانده است. تورتکول از سه اقامتگاه عبارت بوده، هر کدام 3-4 خانه دارد. قَبَتها از روی تنگه و مصنوعات سفالی مویین شده‌اند. از تورتکول خم و کوزه، توبک، ظرفهای گوناگون روزگار، هر گونه هیکلچه‌ها، کارد آهنی و غیره به دست آمدند.      ا. ابو‌الله‌اف.

در بارمان

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …