معلومات آخرین
Home / جغرافیا / دیهة سرسیبولاق

دیهة سرسیبولاق

سرسیبولاق، دیهسّت در ساویت قشلاق ه‌ای ریان لنینگراد، ولایت کولاب.
ساوخازیز «مؤمن‌‌آباد-2». از دیهه تا مرکز ساویت قشلاق 3 کیلومتر، تا ریان 12 کیلومتر. اهالی‌اش 470 نفر (1981) ، تاجیکان، ازبکها. دیهه مکتب میانه، کتابخانه، پونکت طبّی، مگزین ، فیرمة چاروای شیرده دارد. ساحة اساسی خواجگی چارواداری، باغ و باغداری و کرمکداریست. زمینها از آب‌انبار مؤمن‌‌آباد آبیاری می‌شوند. یک قسم زمینها للمیند.

در بارمان

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …