معلومات آخرین
Home / جغرافیا / دیهة سنگیوغور

دیهة سنگیوغور

سنگیوغور، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام ابوالقاسم لاهوتی. از دیهه تا مرکز ساویت قشلاق 42 کیلومتر تا ریان 106 کیلومتر. اهالی‌اش 85 نفر (1981) ، تاجیکان. فیرمة گاوپروری دارد. ساحة اساسی خواجگی‌اش چارواداریست.

در بارمان

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …