معلومات آخرین
Home / جغرافیا / دیهة پالیزک

دیهة پالیزک

پالیزک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق به نام م. شاگدایف، ناحیة تاجیک‌‌آباد، تاجیکستان. تیرّیتاریة ساوخاز به نام عبدالله‌ کامندیر. از پالیزک تا مرکز ساویت قشلاق 6 کم؛ راهش آسفالتپوش. اهالی‌اش 400 نفر (1981) ، تاجیکستان. دیهه مکتب ابتدایی دارد. ساحه‌های اساسی خواجگی چارواداری، باغداری و کرتاشکه‌کاریست. زمنیها از کانال پالیزک آبیاری می‌شوند.

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …