معلومات آخرین
Home / جغرافیا / دیهة آلتاوول

دیهة آلتاوول

آلتاوول (صحیحش آ لتیاوول) ، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق دهنة ریان و ولایت کولاب. تیرّیتاریة کالخوز به نام س. امیرشایف. از آلتاوول تا مرکز ساویت قشلاق 1 کیلومتر، تا ریان 19 کیلومتر؛ راهش آسفالتپوش. اهالی‌اش 1100 نفر. (1981) ، تاجیکان. اوستاخانة آهنگری، بزی

نیفت، آسیاب، پونکت پَخته‌خشک‌کنی مکانیکی و فیرمة بورداقی‌پروری دارد. ساحه‌های اساسی خواجگی-پخته‌کاری، چارواداری و کرمقداری. زمینها از دریای یخس و آبیاری می‌شوند.

در بارمان

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …