معلومات آخرین
Home / جغرافیا / دیهة نیگنات

دیهة نیگنات

نیگنات، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق.  رودکی pیان پنجکینت، ولایت لنین‌‌آباد. تیرّیتاریة کالخوز به نام رودکی. از نیگنات تا مرکز ساویت قشلاق 3 کم، تا ریان 59 کم. اهالی‌اش 1610 نفر (1982) ، تاجیکان. نیگنات مکتب میانه، پونکت طبّی، چایخانه و اوستاخانة تعمیر پانفزال دارد. ساحه‌های خواجگی تماکویو غلّه‌کاری، باغداری، کرمکداری و چارواداریست. زمینها از دریای شبمانده آبیاری می‌شوند.

در بارمان

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …