معلومات آخرین
Home / جغرافیا / دیهة نخیماو

دیهة نخیماو

نخیماو، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق به نام کلینین pیان کویبыشیف، ولایت قُرغان‌تپّه. تیرّیتاریة کالخوز «ما­سکوه». از نخیماو تا مرکز ساویت قشلاق 7 کیلّامیتر، تا ریان 6 کیلّامیتر؛ راهش آسفالتپوش. اهالی‌اش 325 نفر (1982) ، تاجیکان. دی­هه مکتب ابتدایی، مگزین دارد. ساحة اساسی خواجگی-پخته‌کاری. زمینها از دیهه وخش آبیاری می‌شوند.

در بارمان

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …