معلومات آخرین
Home / جغرافیا / دیهة فتح‌‌آباد

دیهة فتح‌‌آباد

فته‌‌آباد، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق قلعة لبیاب ریان غرم رسّ تاجیکستان. در حدود ساوخاز «محنت». از دیهه تا مرکز ساویت قشلاق 3 کم/تا ریان 56 کم. اهالی‌اش 1230 نفر (1986) تاجیکان. دیهه مکتب میانه، کتابخانه دارد. ساحه‌های اساسی خواجگی‌اش چارواداری، باغداری و کرتاشکه‌کاریست.

در بارمان

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …