معلومات آخرین
Home / جغرافیا / دولت یمیکه

دولت یمیکه

یمیکه، (jamaica) ، دولتیست در ویست-اندیه، در خل. یمیکه. به اتّحاد بریتنیة کبیر داخل است. مساح. 11، 5 دو. کم3. اهالی‌اش 2، 3 ملن نف. (1983) ، اساساً یمیکگیها (زنگیها و اقدیشها).

دینداران اساساً پراتیستنتها. پایتختش ش. کنگستان. از جهته مأموری به 3 گرفی تقسیم شده است. سردار دولت-ملکة انگلیه، نمایندة و در یه. ژنرال-گوبرناتور می‌باشد. آرگن عالین قانون‌برآر-پارلمنت.

قیسم زیاد جزیره را پشتکوه آهک‌سنگی (بلندی‌اش 500-1000 م) اشغال کرده است؛ در شرق کوههای بل و-مونتین (بلندی‌اش تا 2256 م) واقع گشته‌اند. اقلیم تراپیکی پسستیست. هرار. میانة ماهانه 24-27°س. بارشات سالانه 800-5000 مّ. در مرکز جزیره و نشیبیهای شیم. شرقی کوهها بیشه‌های همیشه‌سبز تراپیکی موجودند.

در زمانهای قدیم ساکنان جزیره هندیان امریکا بودند. س-های 1494-1670 ملکپ اسپنیه بود. در نتیجة سیاست مستملکداری اسپنیه اهالی محلی پرّه قیر شد؛ س. 1513 ه‌ا افریکه آوردن غلامان (برای کار در پلنتتسیه‌ها) آغاز یافت. س. 1670 یه. مستملکة بریتنیة کبیر شد. از س-های 70 ا. 19 کاپیتال شمه به اقتصادیات یه. راه یافت. س. 1959 یه. حقوق خوداداره‌کنی داخلی را به دست درآورد، از س. 1962 مملکت مستقل در هیت اتّحاد بریتنیة کبیر است. از س. 1975 با ا.ج.ش.س. علاقة دیپلماتی دارد.

ساس اقتصادیات یه. استخراج باکسیت (7، 7 ملن ت، 1983) و استحصال گلزمین (2 ملن ت آکسید الیومینیی، 1983) می‌باشد. قسم زیاد باکسیت به ایکسپارت می‌رود، از باقیمانده‌اش آکسید الیومینیی حاصل می‌کنند. استخراج باکسیت و استحصال گلزمین را اساساً ماناپالیه‌های شمه نظارت می‌کنند. صناعت خوراکواری و ادویات (قند، رام، تماکو) ، صناعت سبک نیز ترقی کرده است. کارخانه‌های استخراج گج، کارکرد نیفت امپارتی، ویویل اپّرتورة (از جمله الکترونی) ، کارکرد متال، استحصال تسیمینت، محصولات شیمیایی، فرمتسیوتی نیز موجودند.

زیراتهای اساسی خ. ق. نیشکر (جمع‌آوری 2460 هز. ت، 1982) ، بنن (117 هز. ت .) ، رستنیهای تسیتروسی (65 هز. ت .) ، اننس (5 هز. ت .) ، قهوه، ککو، قلنفور، تماکو. جواریمکّه، شالی، منیاک، بتت، سبزه‌وات نیز کشت می‌کنند. چارواداری سست ترقّی کرده است. اساساً گاو، خوک، بز می‌پرورند.

تول ر. آ. 356 کم، راههای اتومبیلگرد 16، 8 هز. کم (1982).

واهید پول-دلار یمیکگی.

در بارمان

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …