معلومات آخرین
Home / جغرافیا / دریای سکمره

دریای سکمره

سکمره، دریایست در رسّ باشق و ولایت آرینبورگ رسفسر، شاخاب راست دریای اورال. طولش 798 مّ، مساح، حوزه‌اش 30، 2 هزار کم2. از نشیبیهای قطارکوه اورالتاو ابتدا یافته، در جنوب از وادی وسیع کوهی جار می‌شود.

ز پشته‌کوه زیلیر و درة چقور گذشته، به غرب تاب می‌خورد. منبه‌اش اساساً برف. دورة پرآبی‌اش از آوریل تا اوّل ژوئن. نوامبر یخ بسته، آوریل یخش آب می‌شود. شاخابهای اساسی‌اش از راست-زیلیر، اک کلام و سالمیش. پایان‌آب سکمره کشتی‌گرد است. در ساحل دریا شهر قوواندیق، در نزدیکی ریزشگاهش، در ساحل دریای اورال شهر آرینبورگ واقع گشته‌اند.

در بارمان

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …