Home / جغرافیا / دریای نیوه

دریای نیوه

نیوه، دریایست در ولایت لنین­گرد رسفسر. تولش 74 کیلّامیتر، مساحت حوزه‌اش 5000 کیلّامیتر. از کول لداگه جاری شده، به خلیچ فن بهر بلتیکه می‌ریزد. خیلی پرآب. در پایان‌آبش به شاخه‌ها (اساسی‌اش: نیوة کلان و خرد، نیوچة کلان و خرد) تقسیم شده، دیلتة وسیی را حاصل می‌نماید، که در جزیرهای آن شهر لنینگرادواقع گشته است. صرف میانة آب در ریزشگاه 2530 متر، ثانیه. از وزیدن شمالهای سخت جنوب و غربی و غربی سطح آب نیوه دمیده، بعضاً قسمی00000 نزدیساهیلی لنین­گرد در زیر آب می‌ماند. آبخیزیهای فلاکت‌آور سالهای 1824 و 1924 رخ داده است. دسامبر یخ بسته، آخر آوریل و اوّل مه‌ای از یخ می‌فوراید. شاخاب-هایش: از راست-آخته؛ از چن-اجاره، تاسنه، مگه. نیوه یک قسم راه آهن والگه و بلتیکه است.

در بارمان

Инчунин кобед

boysun

بایسون

بایسون، ناحیه (از 29 سپتامبر سال 1926) و شهر (از 1975، مرکز ناحیة بایسون) در …