معلومات آخرین
Home / علم / چوین

چوین

چوین، خولة آمیختة آهن و کربن را گویند، که در ترکیبش منگن (تا 1، 5%) ، سیلیتسیی (تا 4، 5%) ، سلفور (تا 0، 08%) ، فسفر (تا 1، 8%) و دیگ. المنتهای شیمیایی دارد، چوین محصولات اساسی متالورگیة سیاه می‌باشد. خاصیت خوب ریخته‌گری و مستحکمی چوین به استفادة وسیع آن در ماشینسازی مساعدت می‌کند. حالا قریب 70%-ا قسمهای ماشینها (از مسّة عمومی چوین ریختشده) را از چوین تییار می‌کنند.

چوین خاکستررنگ، سفید، حدّادی اعلی‌صفت، لیگیرایی و غ. می‌شود. چوین خاکستررنگ (در ترکیبش کربن در شکل گرفیت موجود است) در ماشینسازی، تکنیکة سنیتری، کانستروکتسیه‌های بناکاری و غ. وسیع استفاده شده، از روی بعضی خصوصیتهای کانستروکتسیانی‌اش از پولاد برتری دارد. چوین سفید خوله‌ای است، که در آن کربن در حالت پیوستگی در شکل کربید آهن (تسیمینتیت) یا کربیدهای مخصوص موجود است. بنا بر مورت بودن و خاصیت پست مکانیکی داشتنش چوین سفید را در ماشینسازی هم استفاده می‌برند.

چوین حدّادی را از چوین سفید حاصل می‌کنند، که آن نسبت به پولاد خاصیت دیمپفیری خوب دارد. چوین-حدّادی اساساً در اتومبیلسازی، تراکتورسازی و ساختن ماشینهای خواجگی قشلاق استفاده می‌شود. چوین اعلی‌صفت نسبتاً سخت بوده، آن را در نتیجة مادیفیکتسیة چوین مایع (با علاوه نمودن mg، سه، سه و غ .) به دست می‌درارند. برای استحصال زانونورد، چرخ دندانه‌دار، شاتون، مفته، پول عقب اتومبیل و غ. استفاده می‌شود. چوین لیگیرانی در ترکیبش غیر از کامپانینتهای مقرّری، علاوه‌های مخصوص سگ، ni، mo، v، ti، al، cu و غ. نیز دارد، که آنها حاصلت گرمی‌برداری، مگنیتناکنشوی، کارّازییوستواری و دیگ. خاصیت چوین را مستحکم می‌کنند. چوین لیگیرانی وابسته به خاصیت شیمیایش گوناگون (خرامدار، نیکلدار، الیومینییدار و غ .) می‌شود. چوین تمغه‌های گوناگون دارد، که با حرف و رقم اشاره‌ می‌شود.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …